Olof Åhlström (1756-1835)

[Cantatas for the feast days of the liturgical year] Spiritual Songs. [2.] Christmas Day. 'På Sions murar hvilken fröjd'

Print

Autograph (unnumbered)
[1.] Choir with Solo 1mo, Solo 2do, voice I + II [sic; Soprano or Tenor] solo
Recit. Tenor
[2.] [Choir with (Soprano) solo], Duo (prob. Soprano I, Soprano II/Alto), two-part (Tenor and Bass)
[3.] [Solo, Soprano or Tenor]
[4.] [Solo, Soprano or Tenor], Choir

*

Edition Gran Tonante:
1. Choir with Soprano I & II solo
Recitativo (Tenor)
2. Choir (with Soli)
3. Aria and Choir

  • Year of composition: Dating uncertain (Åhlström worked in St James' Church in 1792- 1835; two of the cantatas are dated 1801 [No. 1] resp. 1802 [No. 7], a third [No. 10] has the note 'performed in Jacobs kyrka 1799')
  • Work category: Mixed choir and instruments
  • First performed: Probably in St James' Church, Stockholm
  • Duration: Approx. 10-15 min
  • Detailed duration: Uncertain

Instrumentation

probably pno/Forte Piano (compare to Cantata no. 1)

Solo voices/choir

solo voice: 1 tenor
choir: S.A.T.B. (with voice I and II solo [Soprano/Alto; poss. even Tenor])

Examples of printed editions

11 Kantater för kyrkoårets högtider för Soli, Kör och Pianoforte. Urtext-Edition by Holger Schmitt-Hallenberg. Archive of Swedish Vocal Music, Vol. V, Edition Gran Tonante HB, 2010

På Sions murar vilken fröjd. Kantat Ur "Andeliga Sånger". Juldagen. Kantatens originaltext och notskrift är bearbetade till vår tids utskrift av Rune Elmehed. SMB 2003/363

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Z/Sv (bound together with the other cantatas for the feast days of the liturgical year)

Description of work

Autograph (unnumbered):
[1.] Maestoso - Andante-Moderato [sic] - a tempo C major 4/4 (C)
[2.] Maestoso C major [time signature missing; probably 4/4 (C)]
[3.] [tempo mark missing] C major 4/4 (C)
[4.] Allegro C major 4/4 (C)

*

Edition Gran Tonante:
1. Allegro Maestoso - Andante Moderato - a tempo C major 4/4 (C)
2. Maestoso C major 4/4 (C)
3. Allegro C major 4/4 (C)


Libretto/text

Autograph (unnumbered):

[1.] Choir: På Sions murar hvilken fröjd
Solo [prob. Soprano]: Ach [Ack! enligt annan läsart] hvilken fröjd!
Choir: Ach hvilken fröjd! till Himmels höjd hörs skalla
Solo [prob. Soprano]: en Telning föds af Jesse rot
Choir: Alt till Dess fot
Solo 1mo [prob. Soprano I]: En Telning föds
Choir: En telning föds af Jesse rot
Solo 2do [prob. Soprano II/Alto]: En Telning föds
Choir; 1st voice [Soprano], 2 [Alto]: En Telning föds af Jesse rot
Tenor, recit.: Ja han hvars lära vis och mild

[2.] [Choir]: Förkunnad af Propheters röst Messias nedersteg
Solo [prob. Soprano]: Hans ankomst lät oss sjunga
Choir: Hans ankomst lät oss sjunga
Duo [prob. Soprano, Alto]: och dyrkande med rörda bröst
Tenor, Bass: Gud sade ifrån evig tid
Choir: Ljus varde uti dödligheten
Solo [Soprano or Tenor]: Hans ankomst lät oss sjunga
Duo [prob. Soprano I, Soprano II/Alto]: hans ankomst lät oss sjunga
2dra soprano rösten solo [with Tenor/Bass]: frid fläktade ikring hans fjät
1st sop. voice solo [with Tenor/Bass]: och sällhet flöt ifrån hans tunga
Choir: ur skymningens och mörkrets famn
Solo 1: han ljusets qväfda strålar
Choir: han ljusets qväfda strålar

[3.] [Solo; Soprano or Tenor]: Ljus öfver menskors barn

[4.] [Solo; Soprano or Tenor]: Gud! öfver alla Himlars öknar
Choir: må dig ej våra rörda bröst

*

Edition Gran Tonante:

1. Choir with Soprano I & II solo
Choir: På Sions murar vilken fröjd
Solo (Soprano): Ach! vilken fröjd!
Choir: Ach! vilken fröjd! till Himmels höjd hörs skalla!
Solo (Soprano): En Telning föds av Jesse rot
Choir: Allt tlll Dess fot, allt till Dess fot skall falla!
Solo Imo (Soprano): En Telning föds
Choir (Soprano och Alt): En Telning föds av Jesse rot
Solo IIdo (Soprano): en Telning föds
Solo Imo and Choir: en Telning föds av Jesse rot
Solo Imo (con Sopr. tutti), Solo IIdo (con Alti tutti): allt till dess fot
Recitativo (Tenor): Ja, han vars lära vis och mild

2. Choir (with Soli)
Choir: Förkunnad av Profeters röst Messias nedersteg
Solo: Hans ankomst låt oss sjunga!
Choir: Hans ankomst låt oss sjunga!
Duo (Solo Imo [Soprano], Solo IIdo [Alt]): Och dyrkande med rörda bröst
Solo (Tenor and Bass): Gud sade ifrån evig tid
Choir: Ljus varde uti dödligheten
(Soli ad lib.; Soprano, Alto): på Jorden vare tröst och salighet och frid!
(Choir:) Messias kom, Messias kom, och saligheten.
Solo (Imo): Hans ankomst låt oss sjunga
Duo (Solo IIdo): Hans ankomst låt oss sjunga!
Solo IIdo (Choir, Ten. solo ad lib.): Frid fläktade ikring Hans fjät
Solo Imo (Choir, Basso solo ad lib.): och sällhet flöt ifrån hans tunga
(Solo Imo): Ur skymningens och mörkrets famn
Choir (Soprano, Alot): Ur skymningens och mörkrets famn
Solo Imo: Han ljusets kvävda strålar
Choir (Soprano, Alto): Han ljusets kvävda strålar
(Choir Soprano, Choir Alto): den sanna Gudens lov
Recitativo (Soprano or Tenor): Ljus över mänskors barn

3. Aria and Choir
Solo [Soprano or Tenor]: Gud! över alla Himlars öknar
Choir: Må dig ej våra rörda bröst