Olof Åhlström (1756-1835)

[Cantatas for the feast days of the liturgical year] Spiritual Songs. [10.] Easter Sunday. 'Hvad bilder för min syn!'

Print

Autograph (unnumbered):
[1.] [Solo; Soprano or Tenor]
[2a.] [Solo; Soprano or Tenor]
[2b.] [Solo; Soprano or Tenor]
[2c.] Da Capo Allegro [= 2a.]

*

Edition Gran Tonante:
1. Recitativo, Arioso and Recitativo (Soprano or Tenor)
2. Aria (Soprano or Tenor)

  • Year of composition: 1792-1799 (Åhlström began his employment in the St James' Church in 1792)
  • Work category: Voice and piano
  • First performed: Probably St James' Church, Stockholm (according to later note in the autograph 'performed in Jacobs kyrka [sic] 1799')
  • Duration: Approx. 5-10 min
  • Detailed duration: Uncertain

Instrumentation

Probably pno/Forte Piano (compare to Cantata no. 1)

Solo voices/choir

solo voice: 1 soprano or tenor

Examples of printed editions

11 Kantater för kyrkoårets högtider för Soli, Kör och Pianoforte. Urtext-Edition by Holger Schmitt-Hallenberg. Archive of Swedish Vocal Music, Vol. V, Edition Gran Tonante HB, 2010

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Z/Sv (bound together with the other cantatas for the feast days of the liturgical year, where no. 11 begins on the same page as no. 10 ends)

Description of work

Autograph (unnumbered):
[1.] Andante - Allegro - Andante - Adagio - Andantino - Allegro - Andante - Allegro E-flat major 4/4 (C)
[2a.] Allegro B-flat major 4/4 (C)
[2b.] Andante B-flat major 4/4 (C)
[2c.] Da Capo Allegro [= 2a.]

*

Edition Gran Tonante:
1. Andante - Allegro - Andante - Adagio - Andantino - Allegro - Andante - Allegro E-flat major 4/4 (C)
2. Allegro - Andante (Candenza ad lib.) - Allegro da capo B-flat major 4/4 (C)


Libretto/text

Autograph (unnumbered):

[1.] [Solo; Soprano or Tenor]: Hvad bilder för min syn! Se Templets förlåt remnad
Och Jorden skälfvande, och dödes boning lemnad
är död och på Hans graf din tår med stoftet blandas
Dock grafven öpnad är och ängla Chorer [sic] föra
recit. [Soprano or Tenor]: Du död hvar är din udd?
[Solo; Soprano or Tenor]: Och ännu, då dina stormar rasa

[2a.] [Solo; Soprano or Tenor]: Gläd dig O menniska Jesus har vunnit
[2b.] [Solo; Soprano or Tenor]: Om under dessa förgängelsens stunder /.../ Lär dig se in i försoningens under
[2c.] Da Capo Allegro [= 2a.]; [Solo; Soprano or Tenor]: Gläd dig O menniska Jesus har vunnit

*

Edition Gran Tonante:

1. Recitativo, Arioso and Recitativo (Sopran eller Tenor):
Solo: Vad bilder för min syn! Se Templets förlåt rämnad!
Och jorden skälvande, och dödens boning lämnad
Rys människa din vän
är död och på hans grav din tår med stoftet blandas
Dock graven öppnad är
Recit.: Du död var är din udd?
försvunnen
Och ännu, då dina stormar rasa
i dödens sköte än 

2. Aria (Soprano or Tenor):
Gläd dig O människa Jesus har vunnit
Om under dessa förgängelsens stunder
(Cadenza ad lib.): lär dig se in i försoningens under
Gläd dig O människa Jesus har vunnit