Olof Åhlström (1756-1835)

[Cantatas for the feast days of the liturgical year] Spiritual Songs. [1.] 'Evige! Evige! Evige och gode ande'

Print

Autograph (unnumbered):
[1.] Choir
[2.] Choir with Soprano or Tenor solo
[3.] Recit. Tenor
[4.] [Solo, (probably) Tenor], Choir
[5.] [Solo] Tenor, Duo [Soprano and Tenor together], Choir
[6.] Solo (Soprano), Choir

*

Edition Gran Tonante:
1. Choir with Soprano solo
Recitativo (Tenor)
2. Aria (Tenor) with Choir
3. Duo (Soprano & Tenor) with Choir
4. Aria (Sopran) with Choir

  • Year of composition: 1802
  • Work category: Mixed choir and instruments
  • First performed: Performed in St James' Church in 1802 (according to Edition Gran Tonante)
  • Duration: Approx. 20-25 min
  • Detailed duration: Uncertain

Instrumentation

pno (according to the autograph: Forte Piano [sic])

Solo voices/choir

solo voice: 1 soprano, 1 tenor
choir: S.A.T.B.

Examples of printed editions

11 Kantater för kyrkoårets högtider för Soli, Kör och Pianoforte. Urtext-Edition by Holger Schmitt-Hallenberg. Archive of Swedish Vocal Music, Vol. V, Edition Gran Tonante HB, 2010

Evige! Evige! Evige och gode Ande. Kantat Ur "Andeliga Sånger". Vid Magnus Gehnbergs [sic] kyrkoherdeinstallation i Jacobs Kyrka 1822 [sic]. Kantatens originaltext och notskrift är bearbetade till vår tids utskrift av Rune Elmehed. SMB 2003/367

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Z/Sv (bound together with the other cantatas for the feast days of the liturgical year)

Description of work

Autograph (unnumbered):
[1.] Larghetto - Adagio - Larghetto C major 6/8 - 4/4 (C) - 6/8
[2.] Allegro Maestoso C major 4/4 (C)
[3.] (Recit.; tempo mark missing) C major 4/4 (C)
[4.] Allegro moderato B-flat major 4/4 (C)
[5.] Andantino B-flat major 3/4
[6.] Cantabile E-flat major 6/8

*

Edition Gran Tonante:
1. Larghetto - Adagio - Larghetto - Allegro Maestoso - C major 6/8 - 4/4 (C) - 6/8 - 4/4 (C)
2. Allegro moderato B-flat major 4/4 (C)
3. Andantino B-flat major 3/4
4. Cantabile E-flat major 6/8


Libretto/text

Autograph (unnumbered):

[1.] Choir: Evige! Evige och gode ande!

[2.] [Choir]: Sådant gafs allmagtens budord en gång
Solo [Soprano or Tenor]: men evigt skall Hans ord Hans sanning evig bli
[Chor]: ja, evigt skall Hans ord, Hans sanning evig bli
Solo [Soprano eller Tenor]: men evigt skall Hans ord Hans sanning evig bli
Choir: ja, evigt skall Hans ord Hans sanning evig bli

[3.] Recit. Tenor voice: Ja med den läras ljus, som Han sitt folk beskärde

[4] [Solo; Soprano or Tenor]: För Lärarns kall, hvad dyra pligter!
Choir: Och lika varm för Bröders wäl

[5.] [Solo] Tenor: Med frälsningens ord ger Han svagheten tröst
Duo [Soprano och Tenor tillsammans]: med frälsningens ord ger Han svagheten tröst
Chor: med dygdernas tyglar Han smädelsens röst

[6.] [Solo] Soprano: Så vigtig Herdens pligt är spord
Choir: Och du som gafs oss, visa tolk af dygdens rätt

*

Edition Gran Tonante:

1. Choir with Soprano solo
Choir: Evige! Evige! Evige och gode ande!
Sådant gavs allmaktens budord en gång
Soprano solo: Men evigt skall Hans ord, Hans sanning evig bli
Choir: Ja, evigt skall Hans ord, Hans sanning evig bli
Soprano solo: Men evigt skall Hans ord, Hans sanning evig bli
Choir: Ja evigt skall Hans ord, Hans sanning evig bli
Recitativo (Tenor): Ja med den läras ljus, som Han sitt folk beskärde

2. Aria (Tenor) with Choir
Tenor: För Lärarns kall, vad dyra plikter
Choir: Och lika varm för Bröders väl

3. Duo (Soprano & Tenor) med Choir
Tenor: Med frälsningens ord ger Han svagheten tröst
Soprano: Med dygdernas tyglar han smädelsens röst
Choir: med dygdernas tyglar han smädelsens röst

4. Aria (Soprano) with Choir
Soprano solo: Så viktig Herdens plikt är spord
Choir: Och du som gavs oss, visa tolk, av dygdens rätt