Hans Holewa (1905-1991)

Print

Denne tonsättares verk skyddas fortfarande av upphovsrätten och ingår därför inte i Levande Musikarvs utgivning. För mer information om liv och verk hänvisar vi till Svensk Musiks hemsida.

-

Bibliography

Bergendahl, Göran: 33 svenska komponister. Stockholm: Lindblads, s. 105-110.
Björlin, Ulf: "Kring Hans Holewas concertion," i: Nutida Musik, 1961/62, nr 6.
Hambraeus, Bengt: "Fem minuter med Hans Holewa", i: Musikrevy, nr 3/4, 1965.
Rosengren, Henrik: Från tysk höst till tysk vår. Fem musikpersonligheter i skuggan av nazismen och kalla kriget. Lund: Nordic Academic Press, s.229-276.
Wallner, Bo: "Om Hans Holewas fyra kadenser för violoncell och orkester", i: Nutida Musik, 1969/70, nr 4.

Summary list of works

---


Works by Hans Holewa

There are no works by the composer registered