Emilie Holmberg (1821−1854)

De frommas samband

  • Year of composition: Unknown
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Carl Wilhelm Böttiger
  • Duration: 2 min

Examples of printed editions

In the book Gömda skatter, Evterpe - kvinnor i musik, Stockholm 2010

Description of work

Andante religioso A-flat major 4/4


Libretto/text

Bön och andakt själens vingar heta,
Uppå dem hon lyfts till himlen opp.
Efter tröst ej den behöfver leta,
Som i Gud sitt fäste har sitt hopp.
Glädjen väl ur yttre verlden rymmer,
I den inre hoppet dock är quar;
Om till Gud man bär sin själs bekymmer,
som ett barn förtror dem åt sin far.