Emilie Holmberg (1821−1854)

Septemberqvällen

  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Carlén
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

In Nytt Musikaliskt Lördags-Magazin, Lördagen den 2 November 1839, p. 59. Stockholm, Caron & Lundquist. Stentryck af J.P. Meijer.

Description of work

Septemberqvällen: C major 4/4 (C)


Libretto/text

Septemberqvällen

Träden gulnat, löfven falla
sista blomman frusit bort,
stormen hviner, regnen svalla,
dagen är så mörk och kort.

Hönsen purket näbben slipa
skatan hoppar ned vid strand
Pappa makligt drar sin pipa
med ett aftonblad i hand.

Gamla mormor tar till "trösten",
börjar i sitt Caffe spå,
prisar än den den wackra hösten,
sjuttonhundranittitvå.

Nisse synar sina kängor
herr magistern spelar tok.
Gouvernantens näsa hänger
öfver Bulwers sista bok.