Emilie Holmberg (1821−1854)

Till Lyran ("Blef [Blev] du otacksamt förskjuten") ur Sånger för en eller flere [sic; flera] röster med accompagnement för Piano-Forte

  • Year of composition: tillkomstår osäkert (tryckår 1835)
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: C. A. S. (enligt nottrycket)
  • Dedication: "tillegnade Fru Ulrica Brendler" (enligt nottrycket)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

sopran

Examples of printed editions

Östergrénska Musik & Bokhandeln, No 57 (?; otydligt tryck)

Description of work

Andante Sostenuto E-dur 6/8


Work comment

Samlingen innehåller:
Till Lyran
Flickan vid sjön
Lärkparet. Wexelsång [sic]
Rizzio
Wallgossen [sic]
Till en tonkonstnär
De tre Geniernas sång ur Psyche
Kolarflickan på Herrgården
Wintersång [sic]
Chorus. I ett sällskap af Svenska och Norrska [sic] Ynglingar [kvartett]
Tankar en morgon. Qvartett [sic]
Bön [kvartett]

Se vidare separat registrering av respektive sång


Libretto/text

[1.] Blef [sic] du otacksamt förskjuten,
lyra, vän från barndomsdar

2. Sucken dit tillbakaträngdes
Tårens källa stelnad stod

3. O, förlåt den otacksamma,
Som med trottsig [sic] hand försköt