Emilie Holmberg (1821−1854)

Nio Sånger vid Piano-Forte. No 2. Hvad vill Du mer!? ("Dyra, Du lif [liv] af mitt lif [liv]!")

  • Year of composition: tillkomstår osäkert (tryckår 1843)
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Talis Qualis (pseudonym för Carl Wilhelm [Vilhelm] August Strandberg)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

J. C. Hedbom, Stockholm

Description of work

Apassionato Ass-dur 6/8


Work comment

Samlingen innehåller:
No 1. Servisk Sång
No 2. Hvad vill Du mer!?
No 3. Gökvisa
No 4. Det döende Barn
No 5. Hemlängtan
No 6. "Gå ej bort!"
No 7. Fiskarhustrun och hennes son
No 8. Le lever de l'Aurore
No 9. Afsked 

Se vidare separat registrering av respektive sång


Libretto/text

1. Dyra, Du lif af mitt lif! [sic]
Säg! Hvad befarar Du!

2. Går jag i dagen ut -
Du i hvar blomkalk ler!

3. Går jag om natten ut - 
Endast din bild jag ser!

4. Fåglar i lummig skog,
hören min bön till Er!