Emilie Holmberg (1821−1854)

Nio Sånger vid Piano-Forte. No 6. "Gå ej bort! Jag vill ej bli allena!"

  • Year of composition: tillkomstår osäkert (tryckår 1843)
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: "af författarinnan till Teckningar ur Hvardagslifvet" [sic; avser troligen Fredrika Bremer]
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

J. C. Hedbom, Stockholm

Description of work

Andante affettuoso b-moll 4/4 (C)


Work comment

Samlingen innehåller:
No 1. Servisk Sång
No 2. Hvad vill Du mer!?
No 3. Gökvisa
No 4. Det döende Barn
No 5. Hemlängtan
No 6. "Gå ej bort!"
No 7. Fiskarhustrun och hennes son
No 8. Le lever de l'Aurore
No 9. Afsked 

Se vidare separat registrering av respektive sång


Libretto/text

v: [sic] 1. Gå ej bort! Jag vill ej bli allena!
Jag vill se, jag vill dig äga än'

v: 3. Låt mig trycka dit intill mitt hjerta,
låt mig hvila vid ditt trogna bröst!

[någon text till vers 2 finns ej med i nottrycket]