Emilie Holmberg (1821−1854)

Nio Sånger vid Piano-Forte. No 9. Afsked ("Sommar'n flygtat [flyktat]")

  • Year of composition: tillkomstår osäkert (tryckår 1843)
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Emilie [sic; enligt nottrycket]
  • Dedication: "Tillegnadt Fru Friherinnan R." (enligt nottrycket)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

J. C. Hedbom, Stockholm

Description of work

Andante con espressione B-dur 4/4 (C)


Work comment

Samlingen innehåller:
No 1. Servisk Sång
No 2. Hvad vill Du mer!?
No 3. Gökvisa
No 4. Det döende Barn
No 5. Hemlängtan
No 6. "Gå ej bort!"
No 7. Fiskarhustrun och hennes son
No 8. Le lever de l'Aurore
No 9. Afsked 

Se vidare separat registrering av respektive sång


Libretto/text

1. Sommar'n flygtat [sic]. Kalla vinden
hviner öfver [sic] dal och berg!

2. Fogeln [sic], som i sommardagar
slog sin enkla dubbeldrill

3. Höst är inne! Snart den sången
du i dessa salar hör

4. Men när afskeds bittra smärta,
uti tårar bytit [sic] sig