Emilie Holmberg (1821−1854)

I Skogen ("Frisk Nordanvind susar") ur Sånger med accompagnement af Pianoforte. 3dje Häftet

  • Year of composition: tillkomstår osäkert (tryckår troligen ca 1840)
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: -er [sic; enligt nottrycket]
  • Dedication: "Professorn vid Kongl. Musikaliska Academien Välborne Herr E. Drake vördnadsfullt tillegnade" [sic]
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Förlagsnamn saknas; stentryck av J. Meijer

Description of work

Andante Vivace Ess-dur 4/4 (C)


Work comment

Samlingen innehåller:
Skolgossarne. Duettino
I Skogen
Pensionsflickorna
Galerslafvens [sic] Sång
I en Väns Album
Bilder ur min Barndomswerld [sic]
Jägarn [sic] och Flickan [duett]

Se vidare separat registrering av respektive sång


Libretto/text

[1.] Frisk Nordanvind susar,
stolt nickar den resliga gran [sic]

[2.] Hvad [sic] är som mig tjusar?
på vexlande [sic] toner så rik!

[3.] Hvar finnes ett hjerta [sic],
som icke förnimmer dess röst?