Emilie Holmberg (1821−1854)

Pensionsflickorna ("Leksystrar en ungdomlig skara") ur Sånger med accompagnement af Pianoforte. 3dje Häftet

  • Year of composition: tillkomstår osäkert (tryckår troligen ca 1840)
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Euphrosyne [pseudonym för Julia Nyberg, f. Sverdström, 1785-1854]; "(se 'Sylfiden') (Poetisk kalender 1840)" (enligt nottrycket); texten ingår i "Samlade dikter. Tredje bandet. Nya dikter" (tryckt 1842)
  • Dedication: "Professorn vid Kongl. Musikaliska Academien Välborne Herr E. Drake vördnadsfullt tillegnade" [sic]
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Förlagsnamn saknas; stentryck av J. Meijer

Description of work

Andantino Ess-dur 4/4 (C)


Work comment

Samlingen innehåller:
Skolgossarne. Duettino
I Skogen
Pensionsflickorna
Galerslafvens [sic] Sång
I en Väns Album
Bilder ur min Barndomswerld [sic]
Jägarn [sic] och Flickan [duett]

Se vidare separat registrering av respektive sång


Libretto/text

Leksystrar en ungdomlig skara,
om giftas talte med hvarann' [sic]
och hördes mellan sig förklara
bestämdt [sic] sitt val af äkta man