Emilie Holmberg (1821−1854)

Galerslafvens [sic; Galärslavens] Sång ("Håll takten, du jernsmidda [järnsmidda] åra") ur Sånger med accompagnement af Pianoforte. 3dje Häftet

  • Year of composition: tillkomstår osäkert (tryckår troligen ca 1840)
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Carlén [enligt nottrycket; avser Johan Gabriel Carlén; texten ingår i hans "Stycken på Vers" (utkom 1838)]
  • Dedication: "Professorn vid Kongl. Musikaliska Academien Välborne Herr E. Drake vördnadsfullt tillegnade" [sic]
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Förlagsnamn saknas; stentryck av J. Meijer

Description of work

Andante con moto d-moll 6/8


Work comment

Samlingen innehåller:
Skolgossarne. Duettino
I Skogen
Pensionsflickorna
Galerslafvens [sic] Sång
I en Väns Album
Bilder ur min Barndomswerld [sic]
Jägarn [sic] och Flickan [duett]

Se vidare separat registrering av respektive sång


Libretto/text

[1.] Håll takten, du jernsmidda [sic] åra,
Följ med i kamraternas tag!

[2.] För lifstiden [sic] varar min smärta,
Allt hopp jag i minnet begrof [sic]

[3.] Allsvåldige! thordönen [sic] ljunga – 
Hårdt trycker mig fjettrarnes [sic] länk