Emilie Holmberg (1821−1854)

Sista paret ut ("Göken gal i lunden") ur Sånger vid Piano-Forte. 4de Häftet

  • Year of composition: tillkomstår osäkert (tryckår 1841)
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Dahlgren [avser Carl Fredrik Dahlgren; dikten ingår i "Samlade Ungdoms-Skrifter. Första delen" (utkom 1828)]
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Abr. Hirsch, No 143 (Hans Ahlborg Musik, Kopierad 2007)

Description of work

Allegro G-dur 3/4


Work comment

Samlingen innehåller:
Vårlängtan eller Ebbas första kyss
De frommas samband
Flickans klagan
Till en Ros
Vaggsång för mitt hjerta [sic]
Sista paret ut
Midsommarafton på landet
Pussarne [sic]
Stockholms-flickan på landet 

Se vidare separat registrering av respektive sång


Libretto/text

[1.] Göken gal i lunden
samma visa som han sjöng i fjol

[2.] Det var hin [sic] att kila
vänta, vänta lilla sockervän

[3.] Vänta skon hon tappar
aj se granna schalen flyger af [sic]