Emilie Holmberg (1821−1854)

"Min söta Man" ("Ack min Pelle älskar jag") ur Nya Sånger med accompagnement af Pianoforte

  • Year of composition: tillkomstår osäkert (tryckår 1839)
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: "Ord af Emilie" (enligt nottrycket)
  • Dedication: "Hofsångaren Herr J.Berg Wördnadsfullt tillegnade" [sic] (enligt nottrycket)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Caron & Lundquist, Stockholm, No 6

Description of work

Allegretto C-dur 6/8


Work comment

Samlingen innehåller:
Äolsharpan [sic]
Zephyr och den gungande Flickan [duett]
Den gömda Spegeln
Le Prisonnier de Guerre
Adorateuren ("eller så skall han vara") [sic]
Oxfösaren
"Min söta Man"
Hymens Thermometer ("i frågor och svar")
Ufven [sic] och Lärkan
Fogelfängaren [sic]
Tusenskönan 

Se vidare separat registrering av respektive sång


Libretto/text

1 v. Ack min Pelle älskar jag
hvarje [sic] dag! hvarje dag!

2 v. Pelles ögon ä' [sic],
väl grå, men ändå

3 v. När han kommer eller går
jemt [sic] han får, jemt han får