Emilie Holmberg (1821−1854)

Ufven [sic; Uven] och Lärkan ("Till lärkan sade") ur Nya Sånger med accompagnement af Pianoforte

  • Year of composition: tillkomstår osäkert (tryckår 1839)
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: "Ord af Kjellman Göranson" (enligt nottrycket; avser troligen Julius Axel Kiellman-Göranson)
  • Dedication: "Hofsångaren Herr J.Berg Wördnadsfullt tillegnade" [sic] (enligt nottrycket)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Caron & Lundquist, Stockholm, No 6

Description of work

Andante Agitato g-moll 3/4


Work comment

Samlingen innehåller:
Äolsharpan [sic]
Zephyr och den gungande Flickan [duett]
Den gömda Spegeln
Le Prisonnier de Guerre
Adorateuren ("eller så skall han vara") [sic]
Oxfösaren
"Min söta Man"
Hymens Thermometer ("i frågor och svar")
Ufven [sic] och Lärkan
Fogelfängaren [sic]
Tusenskönan 

Se vidare separat registrering av respektive sång


Libretto/text

1 v. Till lärkan sade ömt herr Uf [sic]
O sångarflicka du är ljuf

2 v. Ack, sad' [sic] hon, lemna mig i ro
Då spände ufven [sic] stolt sin klo

3 v. Af lärkans hjerta Ufven åt
Af hjerteblod hans näbb blef våt