Emilie Holmberg (1821−1854)

De tre Geniernas sång ur Psyche ("Skynden! genom rymden") ur Sånger för en eller flere [sic; flera] röster med accompagnement för Piano-Forte

  • Year of composition: tillkomstår osäkert (tryckår 1835)
  • Work category: Voices and piano
  • Text author: "dramatiserad saga af Euphrosyne" (enligt nottrycket) [Euphrosyne är pseudonym för Julia Nyberg, f. Sverdström, 1785-1854]
  • Dedication: "tillegnade Fru Ulrica Brendler" (enligt nottrycket)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

en eller tre sopraner

Examples of printed editions

Östergrénska Musik & Bokhandeln, No 57 (?; otydligt tryck)

Description of work

Allegretto C-dur 4/4 (C)


Work comment

Samlingen innehåller:
Till Lyran
Flickan vid sjön
Lärkparet. Wexelsång [sic]
Rizzio
Wallgossen [sic]
Till en tonkonstnär
De tre Geniernas sång ur Psyche
Kolarflickan på Herrgården
Wintersång [sic]
Chorus. I ett sällskap af Svenska och Norrska [sic] Ynglingar [kvartett]
Tankar en morgon. Qvartett [sic]
Bön [kvartett]

Se vidare separat registrering av respektive sång


Libretto/text

[1] Dike:
Skynden! genom rymden sväfva [sic]
vi i Helios' ljusa fjät

[2] Eunomia:
Från Zephirens myrtenstränder
Krestande vår bana går

[3] Irene:
Dock - när Pappa Gråskägg drillar
På sin aldrig sprungna qvint [sic]