Emilie Holmberg (1821−1854)

Wintersång [Vintersång] ("Hell dig mitt fosterland") ur Sånger för en eller flere [sic; flera] röster med accompagnement för Piano-Forte

  • Year of composition: tillkomstår osäkert (tryckår 1835)
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Euphrosyne [pseudonym för Julia Nyberg, f. Sverdström, 1785-1854]
  • Dedication: "tillegnade Fru Ulrica Brendler" (enligt nottrycket)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Östergrénska Musik & Bokhandeln, No 57 (?; otydligt tryck)

Description of work

Allegro G-dur 4/4 (C)


Work comment

Samlingen innehåller:
Till Lyran
Flickan vid sjön
Lärkparet. Wexelsång [sic]
Rizzio
Wallgossen [sic]
Till en tonkonstnär
De tre Geniernas sång ur Psyche
Kolarflickan på Herrgården
Wintersång [sic]
Chorus. I ett sällskap af Svenska och Norrska [sic] Ynglingar [kvartett]
Tankar en morgon. Qvartett [sic]
Bön [kvartett]

Se vidare separat registrering av respektive sång


Libretto/text

[1.] Hell dig mitt fosterland, ej skimrar
den rika söderns guldfrukt här

2. Än Odins [sic] ätt, lik fjällets klyfta,
Som lätt hvart moln på hjessan [sic] bär

3. Så långt som himlens dôme [sic] sig höjer
Flyr anden, ej af bojör [sic; bojor] tryckt

4. På Carlars thron [sic] en hjelte vakar,
Än örnen lik på alpens topp