• Year of composition: Ca 1850-1860
  • Work category: Voice and organ
  • Text author: C A Torén
  • Duration: 4 min

Examples of printed editions

Carl Gehrmans musikförlag
ed. no. CG 5475

Description of work

E major 4/4 (C)


Work comment

The song is published in several different keys.


Libretto/text

Herre Gud, vad din jord är skön i din kärleks ljus, när din ängen du skickar ned, ned från ditt fröjdehus! Dig jag vill här i jordens grus sjunga tills dagen randas, då med helgonskarornas min jubelsång får blandas.

Hur barmhärtig, hur god och mild emot oss du är, allt om dig och din stora godhet, allt oss vittne bär! O, min Fader, du är mig kär! Gud, dig mitt offer brinner! Se jag vet förvisst min sälla andes lov dig hinner.

Du mig hälsat, min Frälsare, bland de dinas tal, du mig kallar, o brudgum skön, till din bröllopssal! Ty vill jag ren i jordens dal, Herre, med gladlig tunga dig, min skatt, min lust, min fröjd, min ljuva ära sjunga.