Jacob Axel Josephson (1818-1880)

Stjernklart
Stjärnklart

opus 1 no. 12

Print
  • Year of composition: Unknown
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: The composer
  • Duration: 2 min

Examples of printed editions

Hirsch, Stockholm n.d., he song is included in an edition of the entire opus 1, Sånger vid piano forte [Songs at the pianoforte]

In the volume Josephson, J. A., Sånger och visor för en röst med piano (as no. 16), Hirsch, Stockholm n.d. (in high, middle and low voice)

In the book Josephson, J.A., Valda sånger och visor, Hirsch, Stockholm n.d.

In the book Bibliotek för sång, book 1, Hirsch, Stockholm n.d.

In the vook Svensk romanssång, Edition B (alto and bass), Sveriges körförbund / Gehrmans, Stockholm 1937

Description of work

Poco lento D-flat major 2/4


Libretto/text

Milda stjärnehär, som i den dunkla rymden brinner,
stråla evigt där, din klara ban en gång jag hinner.
Sänker du dig ned, skänker du mig frid,
tändes också blid din rena låga i mitt bröst.
Stråla, stråla ned, fyll min själ med hopp,
flamma åter opp, en trogen bild av himmelsk tröst!
Vindens tunga sus uti de mörka skogar klagar.
Stormens vilda brus uti de mörka hjärtan jagar.
Dock ditt klara lugn skall svalka glöden i min själ,
och din still ro skall i mitt hjärta bo.