Jacob Axel Josephson (1818-1880)

Sju sånger. Sjung, du underbara sång! [Seven songs. Sing, you wonderful song!]

opus 31 no. 2

Print
  • Year of composition: 1857
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: The composer
  • Duration: 1 min

Examples of printed editions

• Abraham Hirsch, Stockholm n.d.
• In the collection 'Svensk romanssång', Sveriges körförbund / Gehrmans, Stockholm 1937, high voice in Edition A, low in Edition B
• Jacob Axel Josephson. Utvalda sånger II, Levande Musikarv, Utgåva nr 325-331; 333-347, 351 & 1654 (1917) [Selected songs II, Swedish Musical Heritage, Edition nos. 325-331; 333-347, 351 & 1654 (1917)]

Description of work

The song is published in two ranges, high and low voice.
• High voice: Andante D major 2/4
• Low voice: Andante, poco moto B-flat major 2/4


Work comment

The edition of the Swedish Musical Heritage includes:

From Sånger op 1 (printed 1846)
Vårsång (no. 13)
Vid höstens början (no. 15)

From Från Wandringsåren op 2 (printed 1862-63)
Pilgrims-sång (no.1)
Lotsen och hans flicka (no. 5)
En sommarafton (no. 8)
I skogen (no. 9)
Hör jag vinden sakta sjunga (no. 11)

From Romanser och sånger op 6 (printed 1846)
Ebro Caudoloso (no. 1)
Si dormis doncella (no. 2)
Helsning (no. 5)

From Nya sånger vid piano op 15 (printed 1850)
Den öfvergifna (no. 3)
Aftonen (no. 4)

From Tre sånger för en lägre röst op 18 (printed 1870)
Till stormvinden (no. 3)

From Fyra sånger op 24 (printed 1853)
Värme och ljus (no. 1)

From Sånger op 25 (printed 1870)
L'Emir de Bengador (no. 1)

From Den fallande stjernan op 26 (printed 1855)
Selmas bild (no. 2)
Skogsblomman (no. 3)
Slumra (no. 6)

From Sju sånger op 31 (printed 1857)
Sjung, du underbara sång! (no. 2)
Bortom vinter och vår (no. 7)

From Sex sånger op 32 (printed 1859)
Natten var mild og kjær (no. 4)

From Den gamle klockarens visor op 38 (printed 1880)
Ljusning (no. 9)
Om aftonen (no. 14)

See individual posts for each song


Libretto/text

Sjung, sjung, du underbara sång,
sprid dina dallrande vågor!
Klinga kring nejden än en gång,
klinga vid stjärnornas lågor!
Lugna den storm i hjärtat brusar,
se'n väck den upp på nytt en gång!
Hur du mig rör, hur du mig tjusar,
sjung, du underbara sång!

Sjung, sjung, du underbara sång,
möt mig med tonerna skära;
dagen är dyster, vägen lång,
tankarna tunga att bära.
Låt mig få ljust och vackert drömma,
så som jag drömde förr en gång,
stridernas bittra smärta glömma,
sjung, du underbara sång!