Jacob Axel Josephson (1818-1880)

Sex sånger vid pianoforte. Dröj, ljufva dröm! [Six Songs at the pianoforte. Stay, lovely dream!]

opus 10 no. 2

Print
  • Year of composition: Uncertain
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Unknown
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

• Abr. Hirsch (ed. no. missing)
• Jacob Axel Josephson. Utvalda sånger I, Levande Musikarv, Utgåva nr 318-324; 348-350 & 352 (1917) [Selected Songs I, Swedish Musical Heritage, Edition nos 318-324; 348-350 & 352 (1917)]

Description of work

Ej för fort. Med uttryck. [Not too fast. With expression.] G major 2/4


Work comment

The edition of the Swedish Musical Heritage includes:

From Sånger vid fortepiano [Songs at fortepiano] Op. 5 (printed in 1846)
Jag älskar en blomma

From Visor och sånger vid pianoforte [Ditties and songs at pianoforte] Op. 8 (printed in 1848)
Serenad
Om natten
Gyllne stjernor vandra sakta
En höstafton
Du vackra fiskarflicka
Vallgossen
Längtan

From Sex sånger vid pianoforte [Six songs at pianoforte] Op. 10 (printed in 1849)
Grannskapet
Dröj, ljufva dröm!
Enslig färd

See individual posts for each song


Libretto/text

1. Dröj, ljufva dröm! min själ ännu bevinga

2. Dröj, ljufva dröm! ännu i klara vågor