Jacob Axel Josephson (1818-1880)

Visor och Sånger vid Pianoforte. En höstafton / Lieder und Gesänge. Am Herbstabend [Ditties and songs at the pianoforte. An autumn evening]

opus 8

Print
  • Year of composition: Uncertain
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Unknown
  • Dedication: Dedicated to Julius Günther according to score print.
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

• L:s Gust. Rylander, Bazarn å Norrbro, Stockholm, ed. no. 180
• Jacob Axel Josephson. Utvalda sånger I, Levande Musikarv, Utgåva nr 318-324; 348-350 & 352 (1917) [Selected Songs I, Swedish Musical Heritage, Edition nos 318-324; 348-350 & 352 (1917)]

Description of work

Andante D minor 6/8


Work comment

Julius Günther (1818-1904) was a Swedish opera singer (baritone)

The edition of the Swedish Musical Heritage includes:

From Sånger vid fortepiano [Songs at fortepiano] Op. 5 (printed in 1846)
Jag älskar en blomma

From Visor och sånger vid pianoforte [Ditties and songs at pianoforte] Op. 8 (printed in 1848)
Serenad
Om natten
Gyllne stjernor vandra sakta
En höstafton
Du vackra fiskarflicka
Vallgossen
Längtan

From Sex sånger vid pianoforte [Six songs at pianoforte] Op. 10 (printed in 1849)
Grannskapet
Dröj, ljufva dröm!
Enslig färd

See individual posts for each song


Libretto/text

1. I lunden stå träden så kala på jorden blommar ej mer / Kahl stehen die Bäume, die hohen der sommer blühte und schwand

2. Nog trodde jag länge dig döder i jordens djupaste famn / Zwar wahnt ich du seist mir gestorben!