Jacob Axel Josephson (1818-1880)

Nya Sånger vid Piano. En vårdag [New Songs at the Piano. A spring day]

opus 15

Print
  • Year of composition: 1849
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Unknown
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Abr. Hirsch, [ed. no. missing]

Description of work

Ej för fort [Not too fast] G major 2/4


Libretto/text

1. Der som bäckerne gå uti dalarnes famn

2. Nog är vårens och drömmarnes lyckliga tid