Jacob Axel Josephson (1818-1880)

Sånger vid fortepiano. Jag älskar en blomma [Ich lieb Eine Blume] [Songs at the fortepiano. I love a flower]

opus 5 no. 1

Print
  • Year of composition: Probably 1840s
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: H. Heine [referring to Heinrich Heine (1797-1856)]
  • Dedication: To His Royal Highness Prince Gustaf (according to score)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

• Abr. Hirsch, ed. no. 280
• Jacob Axel Josephson. Utvalda sånger I, Levande Musikarv, Utgåva nr 318-324; 348-350 & 352 (1917) [Selected Songs I, Swedish Musical Heritage, Edition nos 318-324; 348-350 & 352 (1917)]

Description of work

Andantino con espressione D major 6/8


Work comment

The edition of the Swedish Musical Heritage includes:

From Sånger vid fortepiano [Songs at fortepiano] Op. 5 (printed in 1846)
Jag älskar en blomma

From Visor och sånger vid pianoforte [Ditties and songs at pianoforte] Op. 8 (printed in 1848)
Serenad
Om natten
Gyllne stjernor vandra sakta
En höstafton
Du vackra fiskarflicka
Vallgossen
Längtan

From Sex sånger vid pianoforte [Six songs at pianoforte] Op. 10 (printed in 1849)
Grannskapet
Dröj, ljufva dröm!
Enslig färd

See individual posts for each song


Libretto/text

Jag älskar en blomma, men hvem månd' det vara? / Ich lieb eine Blume, doch weiß ich nicht welche