Jacob Axel Josephson (1818-1880)

Fyra Sånger. Värme och Ljus [Four Songs. Warmth and light]

opus 24 no. 1

Print
  • Year of composition: 1852
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Silfverstolpe [referring to Axel Gabriel Silfverstolpe (1762-1816)]
  • Dedication: To Olof A. Hæggström (according to score)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

• Abr. Hirsch, ed. no. 1531
• Jacob Axel Josephson. Utvalda sånger II, Levande Musikarv, Utgåva nr 325-331; 333-347, 351 & 1654 (1917) [Selected songs II, Swedish Musical Heritage, Edition nos. 325-331; 333-347, 351 & 1654 (1917)]

Description of work

Moderato G major 4/4 (C)


Work comment

The edition of the Swedish Musical Heritage includes:

From Sånger op 1 (printed 1846)
Vårsång (no. 13)
Vid höstens början (no. 15)

From Från Wandringsåren op 2 (printed 1862-63)
Pilgrims-sång (no.1)
Lotsen och hans flicka (no. 5)
En sommarafton (no. 8)
I skogen (no. 9)
Hör jag vinden sakta sjunga (no. 11)

From Romanser och sånger op 6 (printed 1846)
Ebro Caudoloso (no. 1)
Si dormis doncella (no. 2)
Helsning (no. 5)

From Nya sånger vid piano op 15 (printed 1850)
Den öfvergifna (no. 3)
Aftonen (no. 4)

From Tre sånger för en lägre röst op 18 (printed 1870)
Till stormvinden (no. 3)

From Fyra sånger op 24 (printed 1853)
Värme och ljus (no. 1)

From Sånger op 25 (printed 1870)
L'Emir de Bengador (no. 1)

From Den fallande stjernan op 26 (printed 1855)
Selmas bild (no. 2)
Skogsblomman (no. 3)
Slumra (no. 6)

From Sju sånger op 31 (printed 1857)
Sjung, du underbara sång! (no. 2)
Bortom vinter och vår (no. 7)

From Sex sånger op 32 (printed 1859)
Natten var mild og kjær (no. 4)

From Den gamle klockarens visor op 38 (printed 1880)
Ljusning (no. 9)
Om aftonen (no. 14)

See individual posts for each song


Libretto/text

1. Med hjertat varmt, med ögat ljust jag stod på lifvets vårdags höjd

2. En annan tid har kommit se'n, hur olik emot den som var!

3. Hur länge det skall blifva så, det vete Gud i himmelen.