Jacob Axel Josephson (1818-1880)

Hell Sverige! ("Uppstånde båd' gammal och ung!") [sic] [Hail Sweden!]

Print
  • Year of composition: Year of composition uncertain
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: C. D. af Wirsén [referring to Carl David af Wirsén (1842-1912)]
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

T.T.B.B.

Examples of printed editions

• Manskören. En samling Körer och Kvartetter för Mansröster enligt uppdrag af Förbundsstyrelsen för Sverges [sic] K. F. U. M. samlade och utgifna af Hugo Lindqvist Kantor i Maria Kyrka, Sånganförare i K. F. U. M. i Stockholm [A collection of choral pieces and quartets for men's voices on the mandate of the board of the Swedish Y.M.C.A., collected and published by Hugo Lindqvist, cantor at Maria Church, Song leader at the Y.M.C.A. in Stockholm], Abr. Lundquists Kongl. Musikhandel, (No ed. no.) [1897]
• Manskören. En samling Körer och Kvartetter för Mansröster enligt uppdrag af Förbundsstyrelsen för Sveriges K. F. U. M. samlade och utgifna af Hugo Lindqvist Kantor i Maria Kyrka, Sånganförare i K. F. U. M. i Stockholm [A collection of choral pieces and quartets for men's voices on the mandate of the board of the Swedish Y.M.C.A., collected and published by Hugo Lindqvist, cantor at Maria Church, Song leader at the Y.M.C.A. in Stockholm], Fifth edition, Abr. Lundquists Musikförlag, Abr. L. 3531

Description of work

Vigorously, not too fast E-flat major 3/4


Libretto/text

1. Uppstånde båd' [sic] gammal och ung!
räck, broder, åt bröder din hand!

2. Upp bröder, ty dagen är vår,
till handling han kallar enhvar [sic]

3. Men bygger ej Herren vårt hus,
ack, fåfängt arbeta vi då