Jacob Axel Josephson (1818-1880)

Visor och Sånger vid Pianoforte. Vallgossen ("När solen står oppi strålande glans") / Der Schäfer ("Die Sonne geht auf im heiligen Glanz") [Ditties and songs at the pianoforte. The herdboy]

opus 8

Print
  • Year of composition: Probably the 1840 (printed in 1848)
  • Work category: Voice and piano
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Jacob Axel Josephson. Utvalda sånger I, Levande Musikarv, Utgåva nr 318-324; 348-350 & 352 (1917) [Selected songs I, Swedish Musical Heritage, Ed. nos. 318-324; 348-350 & 352 (1917)]

Description of work

Allegro G minor 9/8


Work comment

The edition of the Swedish Musical Heritage includes:

From Sånger vid fortepiano [Songs at fortepiano] Op. 5 (printed in 1846)
Jag älskar en blomma

From Visor och sånger vid pianoforte [Ballads and songs at pianoforte] Op. 8 (printed in 1848)
Serenad
Om natten
Gyllne stjernor vandra sakta
En höstafton
Du vackra fiskarflicka
Vallgossen
Längtan

From Sex sånger vid pianoforte [Six songs at pianoforte] Op. 10 (printed in 1849)
Grannskapet
Dröj, ljufva dröm!
Enslig färd

See individual posts for each song


Libretto/text

[1st verse.] När solen står opp i strålande glans / Die Sonne geht auf im heiligen Glanz

2nd verse. Och när det blir qväll [sic] i myrtenlund / Zwar kehret die Dämmrung [sic] schnell zurück