Jacob Axel Josephson (1818-1880)

Sex sånger vid pianoforte. Grannskapet [Six songs at the pianoforte. The neighbourhood] ("Jag står uti mitt fönster")

opus 10

Print
  • Year of composition: Probably the 1840 (printed in 1849)
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Esaias Tegnér (1782-1846)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Jacob Axel Josephson. Utvalda sånger I, Levande Musikarv, Utgåva nr 318-324; 348-350 & 352 (1917) [Selected songs I, Swedish Musical Heritage, Ed. nos. 318-324; 348-350 & 352 (1917)]

Description of work

Lätt och lifligt [Light and lively] A-flat major 2/4


Work comment

The edition of the Swedish Musical Heritage includes:

From Sånger vid fortepiano [Songs at fortepiano] Op. 5 (printed in 1846)
Jag älskar en blomma

From Visor och sånger vid pianoforte [Ballads and songs at pianoforte] Op. 8 (printed in 1848)
Serenad
Om natten
Gyllne stjernor vandra sakta
En höstafton
Du vackra fiskarflicka
Vallgossen
Längtan

From Sex sånger vid pianoforte [Six songs at pianoforte] Op. 10 (printed in 1849)
Grannskapet [the table of contents inadvertently indicated J. L. Runeberg as the poet]
Dröj, ljufva dröm!
Enslig färd

See individual posts for each song


Libretto/text

[1.] Jag står uti mitt fönster här 
och ser till ditt

[2.] Jag kunde stå och lyssna till 
din rörda sång

[3.] Jag ber dig se till månen opp 
uti det blå!