Jacob Axel Josephson (1818-1880)

Stridssång ("På fjället lågar vårdkas") [Song of combat]

Print
  • Year of composition: Year of composition uncertain
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: G. L. Silfverstolpe [most likely referring to Gudmund Leonard Silfverstolpe (1815-1853)]
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

T.T.B.B.

Examples of printed editions

100 Äldre och Nyare Svenska Sånger för Fyra och Fem Mansröster [100 old and new Swedish songs for four and five male voices] edited by J. A. Josephson and Fr. Arlberg, First part, Abr. Hirschs Förlag, (No ed. no.) [1873]

Description of work

Con fuoco C major 4/4 (C)


Libretto/text

V. 1. På fjället lågar vårdkas, härskri klingar

V. 2. Framåt mot öster, der [sic] hon står, den gamla