Jacob Axel Josephson (1818-1880)

På hafvet ("Uppå hafvets mörka våg") [At sea]

Print
  • Year of composition: Year of composition uncertain
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: J. A. Josephson [i.e., the composer]
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

T.T.B.B.

Examples of printed editions

100 Äldre och Nyare Svenska Sånger för Fyra och Fem Mansröster [100 old and new Swedish songs for four and five male voices] edited by J. A. Josephson and Fr. Arlberg, First part, Abr. Hirschs Förlag, (No ed. no.) [1873]

Description of work

Con moto C major 3/4


Libretto/text

Uppå hafvets [sic] mörka våg
Flyger fram vårt ljusa segel