Erik Åkerberg (1860-1938)

Du har sörjit [sic] lilla vän. Svensk folkvisa

  • Year of composition: Tillkomstår osäkert
  • Work category: Male choir a cappella
  • Dedication: "Till sångsällskapet O. D." (enligt nottrycket)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

Soloröst: bariton [sic]
Kör: T.T.B.B., T.T.B.B.B.

Examples of printed editions

Gehrmans Kvartett-Bibliotek. Fyrstämmiga Sånger för Mansröster N:r 133, Carl Gehrmans Musikförlag, C. G. 2205

Description of work

Andante sostenuto d-moll 4/4 (C)


Work comment

Sången finns även i sättning för blandad kör a cappella. Se vidare separat registrering av den versionen.


Libretto/text

Du har sörjit nu igen,
du har gråtit lilla vän