Fredrik Kjellstrand (1826−1898)

Trenne marscher

  • Year of composition: Tillkomstår okänt
  • Work category: Orchestral works in several movements
  • Dedication: Öfverste U.F. Sandels och Kungliga Livgardets officerskår
  • Duration: Approx. 5-10 min
  • Detailed duration: 2-3 minuters speltid för varje marsch

Instrumentation

1*.0.0.0 / 2**.4**.1.1 / 2 tenor horns, bombardon
(picc in Eb, 2 alto horns, 2 cornets)

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

1. Cavalleri-Marsch: Ess-dur alla breve
2. Defiler-Marsch: Ass-dur 6/8
3. Etude en form de Marsche Funebre: ess-moll


Work comment

På titelsidan står följande: Trenne Marscher Komponerade för Kongl. Mts Lif-Garde till Häst, och dess Sekund Chef Öfversten och Riddaren m.m. Välborne Hr. U.F. Sandels samt dess Officers Corps vördnadsfullt tillegnade af Joh. Fred. Kjellstrand.