• Work category: Male choir a cappella
  • Text author: Johan Magnus Rosén
  • Arrangement/revision: Also for mixed choir, by the composer
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

TTBB

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

Maestoso, C major 2/4


Libretto/text

1. Sverges Folk! i samdrägt sjung:

Hell vår Frihet, hell vår Kung!

Lefve Kungen och hans ätt!

Lefve Sanning, lefve Rätt!

2. Frid skall bo i kungens sal,

frid skall bo kring berg och dal

under nordisk kunga-dygd,

under Lagens säkra skygd.

3. Men om krigets vilda brand

pröfva vill vårt fosterland:

Sverges Folk! Med svärden sjung:

Lefve Äran och vår Kung!