Fredrik Wilhelm Klint (1811−1894)

Tonerna (Enkel Manns-qvartett)

Op. 22:2

Print
  • Work category: Male choir a cappella
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

TTBB

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

Poco lento con discrezione C major


Libretto/text

På vänliga toner, som flyga så lätt på vår luftiga, luftiga stig!

Likt tröstande vänner vi smyga med frid och försoning, försoning till dig.

På hjertats oroliga fråga vi bringa ett lugnande svar

när hopp oich förtröstande ej våga en hviskning om kommande dar.