Fredrik Wilhelm Klint (1811−1894)

Juldags-Sång. From Tvänne andeliga körer för blandade röster

Op. 17:1

Print
  • Work category: Mixed choir and instruments
  • Text author: Swedish Psalm no. 485, v 3 and 7
  • First performed: Performed in Kungsholms kyrka on Christmas day in 1891 and 1892."
  • Duration: Approx. 5-10 min

Instrumentation

SATB and organ

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

C major


Libretto/text

Vi gingo alle i mörkrets villa,

ej tröst, ej hopp fanns ännu på jorden.

Men töcknet skingras, ja, töcknet skingras och Frälsaren föds.

Lofsjungen Frälsaren, vår Gud och himlens Herre!

För Honom tviflet flydde, och hoppets Sol för oss gick opp

Dig vi helge våra hjertan, dig, O Skapare och Far

Lofsjungom Frälsaren, vår Gud, ja, sjungom Hans lof och pris i evighet. Hallelujah!