• Work category: Organ
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

70 orgel-förspel till alla uti Svenska Koralboken förekommande psalmer jemte trenne Efterspel och tvenne Marscher, Abr Lundquist 1871, new print Wessmans (9503) 1995, spp 46-47

Description of work

Vivace 48 takter, G major, Trio: Legato C major (D C al Fine)