Fredrik Wilhelm Klint (1811−1894)

Efterspel: Efter allmän gudstjänst, no. 2

Print
  • Work category: Organ
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

70 orgel-förspel till alla uti Svenska Koralboken förekommande psalmer jemte trenne Efterspel och tvenne Marscher, Abr Lundquist 1871, new print Wessmans (9503) 1995, pp. 38-43.

Description of work

Moderato F major