• Work category: Male choir a cappella
  • Text author: Carl Fredric Dahlgren
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

TTBB

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

Moderato quasi allegretto, G major 3/4


Libretto/text

I blomstrande tärnor, som tjusen vårt öga,

och huldrikt försällen hvart hjerta i nord,

hvad stjernorna ärp på fästet det höga,

det ären i flickor här nere på jord,

det ären i flickor här nere på jord. 

Så mörkt och så kusligt det vore att lefva,

om hvar och en icke fick ega sin Eva,

som värmde och klappade, kysste och log,

och ut i de rosiga parker oss tog,

och ut i de rosiga parker oss tog.