• Work category: Male choir a cappella
  • Text author: Unknown
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

TTBB

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

Poco lento religioso, E-flat major 3/4


Libretto/text

Toner, o toner! Kring jordens zoner ljuden,

förkunna den Eviges lof!

Allmaktens ära, kärlekens lära

sjungen kring verldens omätliga haf!