Fredrik Wilhelm Klint (1811−1894)

Swedish folk song. Transcribed and arranged by F W Klint

Print
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: Trad.
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

TTBB

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

Poco mosso, C minor 4/4


Libretto/text

Så tager jag min bössa och så min lilla hund,

och gångar mig sedan i rosende lund,

der foglarna bland liljorna de sjunga