Fredrik Wilhelm Klint (1811−1894)

Swedish folk song. Transcribed and arranged by F W Klint

Print
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: Trad.
  • Duration: Approx. 1-5 min

Description of work

Poco lento con dolore, B minor 6/8


Libretto/text

Och minns du hvad du lofvade,

och minns du hvad du sade,

och när som du var uppå ditt artonde år?

Du lofte att du alldrig skulle svika,

och lika fullt så bju´r du till att göra det ändå,

du lofte att du alldrig skulle svika

och lika fullt så bju´r du till att göra det ändå.