• Work category: Male choir a cappella
  • Text author: Trad.
  • Duration: Approx. 1-5 min

Instrumentation

TTBB

Description of work

Poco lento, A minor 4/4


Libretto/text

Allt under himmelens fäste,

der sitta stjernor små,

allt under himmelens fäste,

der sitta stjernor små.

Den vännen, som jag miste,

den kan jag alldrig få.

La, la, la, etc