Fredrik Wilhelm Klint (1811−1894)

Den älskades gåfva

Op. 8:4

Print
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: Unknown
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

TTBB

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

Poco lento, D minor 3/4


Libretto/text

Jag skiljdes från dig,

då skänkte du mig en vän,

som mig trofast har blifvit,

en engel så skön,

som väckt mig till bön

i striden mot svekfulla lifvet.