• Work category: Voice and piano
  • Duration: Approx. 1-5 min
  • Location autograph: Nordiska museet
  • Possible call no. and autograph comment: Ämnessamlingen, Musikalier, Vol. 7

Description of work

6/8, D minor, Passionato


Libretto/text

Hvar är du min barndoms älskade,

hvar är du min barndoms älskade

Har Du din barndoms kärlek glömt bort för en annan vän?

Ack ingen så troget skall älska,

nej, ingen dig vårda så ömt,

blott jag kan dig troget älska,

fastän du har vännen förglömt.