• Work category: Voice and piano
  • Duration: Approx. 1-5 min
  • Location autograph: Nordiska museet
  • Possible call no. and autograph comment: Ämnessamlingen, Musikalier, Vol. 7

Description of work

12/8, F minor, Moderato


Libretto/text

Möter mitt öga dig från det höga, stjernbeströdda blå...