• Work category: Voice and piano
  • Duration: Approx. 1-5 min
  • Location autograph: Nordiska museet
  • Possible call no. and autograph comment: Ämnessamlingen, Musikalier, vol. 7

Description of work

6/8, B minor, Con sentimento


Libretto/text

Hvem är ynglingen som nalkas med en vallmokrans kring håren...