• Work category: Voice and piano
  • Duration: Approx. 1-5 min
  • Location autograph: Nordiska museet
  • Possible call no. and autograph comment: Ämnessamlingen, Musikalier, vol. 7

Description of work

4/4, G major, Grazioso


Libretto/text

Jag älskar dig, men vågar ej förråda ljufva namn,

som utgör allt för mig...