• Work category: Voice and piano
  • Text author: Karl XV
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Anonymous print in the named archive

  • Location autograph: Nordiska museet
  • Possible call no. and autograph comment: Ämnessamlingen, Musikalier, vol. 7

Description of work

4/4, E-flat major, Andante religioso


Libretto/text

"Hvar är ditt hem?" jag frågade mitt hjerta:

"säg, du som från min första stund af lif har klappat vid...