• Year of composition: 1937
  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Text author: Sara Bohlin
  • Duration: 2 min
  • Detailed duration: Around 2 min.

Examples of printed editions

Nordiska musikförlaget, ed. no. NMF 3153

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

Lätt och luftigt G major 4/4 (C)


Libretto/text

Dagen breder ut sitt blonda väsen, breder solsken ut i vida fång! Blåa melodier dansa över gräsen, blanka toner, blåklintssång.

Glädjen sveper öm och stark kring världen. Blommor sjunga för varann. Blåa melodier över fält och gärden gunga vindlätt av och an.